Qiu Hong, 秋红

Head of Kingdee Zhihuiji (金蝶智慧计)

Qiu Hong, 秋红

Head of Kingdee Zhihuiji (金蝶智慧计)

Biography